PEOPLE INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positief constructief communiceren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor optimale persoonlijke inzet van teamleden is motiveren en duidelijke informatie van cruciaal belang. goede en duidelijke feedback vanuit de leidinggevende zorgt voor rust, betrokkenheid en de mogelijkheid om verder persoonlijke te groeien. Goede gesprekstechnieken zijn de basis voor binding en betrokkenheid.

 

 

 

GESPREKSTECHNIEKEN VOOR LEIDERS zorgt voor:


♦ Het positief en constructief geven van feedback.

♦ Het helder en duidelijk overbrengen van infomatie.

♦ Beter luisteren en beter horen wat gezegd wordt.

♦ Begrijpen van informatie.

♦ Begrijpen non-verbale communicatie.

 

 

Resultaat:

 

Na het volgen van de training is de cursist zeer goed in staat om positief kritische gesprekken te voeren en weet hij teamgenoten betrokken te houden bij de dagelijkse operatie.

 

 

Opbouw:

 

♦ 1 Assessmentsessie.

♦ 3 Trainingssessies.

♦ 1 Coachingssessie.

♦ Onbeperkte telefonische & e-mail counseling.

 

 

Programma onderdelen:

 

 

 

 

 

1

Zelfinzicht

 

 

- Eigen competenties.

- Zelfreflectie.

2

Vormen van communicatie.

 

- Doel en functie van communiceren.

- Verbaal.

- Non-verbaal.

- Gevolgen.

- Perceptie.

3

Functioneringsgesprek & Beoordelingsgesprek.

 

- Voorbereiding.

- Uitvoering.

- Nazorg.

- Omgaan met weerstanden.

- Interactie en Interventie.

- Simulatie.

4

Slecht nieuws gesprek & Correctiegesprek.

 

- Voorbereiding.

- Uitvoering.

- Nazorg.

- Omgaan met weerstanden.

- Interactie en Interventie.

- Simulatie.

5

Teamgesprek.

 

- Voorbereiding.

- Uitvoering.

- Nazorg.

- Omgaan met groepsdynamiek.

  

 

Prijs

 

Individueel:      

€ 990,- per deelnemer exclusief BTW. De startdatum en duur zijn zelf te bepalen.

 

In-company:

 

€ 625,- per deelnemer exclusief BTW, met een minimum van 3 deelnemers.

 

 

 

 

26 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl