PEOPLE INVESTMENT

Voorkomen en oplossen van de bronnen die leiden tot een burn-out.

   

Wij willen u geen trucjes leren om met uw Burn-out om te gaan, maar wij willen de bron identificeren die de oorzaak is en van daaruit werken aan een permanent en herstel.

 

Burn-out wordt te vaak gezien als gevolg van veel werkdruk of als het resultaat van een stressvolle periode. Maar Burn-out ontstaat vanuit een veel dieper liggende reden. Het heeft te maken met houding, denkwijze en attitude.

 

  ♦ Waarom gaat iemand over zijn eigen grenzen en waarom blijft iemand dit (ongemerkt)

     structureel doen?  

 

  ♦ Waarom pikt iemand de signalen niet op en probeert er iets mee te doen?

 

  ♦ Waarom moet men volledig opgebrand raken om in te gaan zien dat het eigenlijk te laat is?

 

Onze unieke werkwijze bestaat uit een 3-tal stappen:

 

    Analyseren en definiëren van de bron.

  

   >  Benoemen van de gevolgen en acceptatie van de bron.

 

   >  Anders gaan denken, maar bovenal anders gaan handelen.

 

 

Onze werkwijze geeft resultaat en zorgt voor inzicht in het eigen gedrag, zodat mogelijke nieuwe klachten voorkomen worden.

 

 

 

 

 

 

 

30 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl