PEOPLE INVESTMENT

Duurzame ontwikkeling van binnenuit!

 

Groei betekent investeren in jezelf en werken aan de eigen persoonlijke ontwikkeling. Het gaat hierbij om het versterken van vaardigheden of competenties, oude patronen doorbreken, leidinggevende vaardigheden verbeteren, betere keuzes maken, omgaan met valkuilen en het optimaliseren van de persoonlijke effectiviteit.

 

 

Broncoaching 

 

Wij gaan naar de bron van het gedrag want door de kern van het gedrag te identificeren en te benoemen, leggen we de basis voor anders denken en anders handelen (transformatie). Het draait hierbij om zowel de verstands- als de gevoelszaken. Verandering dient vanuit het eigen gevoel komen en moet authentiek zijn.

 

 

Wij optimaliseren het innerlijk potentieel door:

                         

 

 

 

♦ Het vaststellen van bestaand gedrag.

   

♦ Het identificeren van de bron voor dit gedrag.

 

♦ Spiegelen van het gedrag (herbronnen).

 

♦ Het aanreiken van handvatten door persoonsgerichte feedback om anders te

   denken en anders te handelen (herijken). 

 

♦ Borging van resultaten door prikkeling en zelfmanagement (verankeren).

 

 

 

30 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl