PEOPLE INVESTMENT

 

Betrouwbaarheid en een optimale samenwerking met onze opdrachtgevers en cliënten is voor ons van zeer groot belang. Wij zijn trots op onze jarenlange samenwerking met veel van onze opdrachtgevers.

 

 

Respect voor:

- opdrachtgevers en het bedrijfsbelang

- cliënten en hun persoonlijke situatie

- zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en belangen 

- privacy van alle betrokkenen.

 

Bereiken doelstellingen

            - focus op de te behalen doelen

- focus op resultaat

- open communicatie bij wijzigingen of veranderingen.

 

Transparantie

- duidelijke en open communicatie

- helderheid in afspraken, kosten, tijden, werkwijze en verplichtingen

- duidelijke gedragscode en algemene voorwaarden

            - duidelijke trajecten.

 

Integriteit

- handelen vanuit onze verantwoordelijkheden

- verantwoordelijkheid durven nemen

- eerlijk en oprecht handelen en samenwerken 

- inachtneming van wetgeving, regels, normen en waarden.

 

Leveren van kwaliteit

- optimale inzet van onze kennis en ervaring

- focus op de praktijk

- focus op directe toepasbaarheid.

 

Doen wat is toegezegd

- staan achter hetgeen wij toezeggen

- realiseren van hetgeen is overeengekomen

- het altijd nemen van onze verantwoordelijkheid

- nakomen van de gemaakte afspraken.

 

Flexibiliteit / Innovatie

- bieden flexibele mogelijkheden voor trajecten, trajectduur en doorlooptijd

- structureel blijven innoveren in onze diensten

- blijven onderzoeken wat de markt- en organisatiebehoefte is.

 

Betrouwbaarheid

- geen trucjes, maar gedegen eigen gedragen gedragsveranderingen

- nakomen van door ons toezegde afspraken en resultaten

- ontzorging door integer en betrouwbaar partnership.

 

 

 

26 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl