PEOPLE INVESTMENT

Onze maatwerktrajecten zijn individueel, dynamisch en flexibel.

 

 

Onze kracht ligt in het snel kunnen opschakelen bij het reageren op vacatures of terugschakelen en herpositioneren bij teleurstellingen of tegenslagen. 

 

Allereerst start de persoonlijkheidsanalyse. Vrij snel hierna start de coaching en wordt de basis gelegd voor de arbeidsmarktbenadering. Er wordt sollicitatie-motivatie gecreëerd en de gesprekssimulatie wordt gestart.

 

Er is een constant proces van coaching en training. Per vacature is er gesprekssimulatie en wordt gekeken naar best mogelijke ondersteuning.

 

 

Programma:

 

Persoonlijkheidsanalyse  

 

Gedurende deze fase brengen wij de persoonlijke interesses, kwaliteiten, ervaring, competenties, werkwensen, persoonlijke drijfveren, maar ook de tekortkomingen en valkuilen in kaart. Deze analyse dient als basis voor de persoonlijke coaching, training en jobsearch. Daarnaast is er voldoende aandacht voor het verwerken van het verlies van de baan. 
 

  ♦ Losweken van de oude situatie.

  ♦ Creëren persoonlijkheidsprofiel.
  ♦ Bepalen van succes- en faalfactoren.
  ♦ Prestatie- en werkervaringsanalyse.
  

Actief solliciteren

 

Gedurende deze fase wordt actief gesolliciteerd. Naast het reageren op vacatures zal ook job-search plaatsvinden en profilering bij potentiële werkgevers


  ♦ Opstellen van sollicitatiemotivatie.

  ♦ Creëren van een marktconform curriculum vitae.
  ♦ Begeleiden van de sollicitatie-activiteiten.
  ♦ Jobsearch & netwerking.

  ♦ Detachering of snuffelstages.

 

Coaching en training 

 

Er zal continu persoonlijke coaching en training plaatsvinden met als doel het verbeteren van vaardigheden, de persoonlijke presentatie, het eigen gedrag en sollicitatievaardigheden. 

  ♦ Coaching en training in persoonlijke presentatie en non-verbale 
communicatie.

  ♦ Coaching gespreksvoering.

  ♦ Gesprekssimulatie.
  ♦ Job coaching.

 

 

Belangrijke aspecten:

  

Vaste consultant
U heeft een vaste consultant en u kunt deze buiten kantooruren ook telefonisch consulteren.

 

Actieve jobsearch
Wij leggen contacten met potentiële werkgevers en  profileren wij u bij onze relaties.

 

Locaties/Sessies

Begeleiding op onze locaties op de werklocatie of bij u thuis. De sessies vinden wekelijks plaats en hebben een gemiddelde duur van 1½ uur.

 

Thuissituatie
Indien nodig betrekken wij uw thuissituatie in de activiteiten. Tevens is er voldoende ruimte voor  het verwerken van negatieve ervaringen en het losweken van de huidige werkkring.

  

Nazorg
Na het starten bij de nieuwe werkgever blijft er nazorg aanwezig. U kunt naar eigen behoefte contact houden met uw consultant (on-the-job-coaching).

 

Starten eigen bedrijf
Wij ondersteunen bij de start van een eigen bedrijf. Wij begeleiden bij het maken van een bedrijfsplan, helpen bij de planning en de organisatie, adviseren bij de keuze van accountant en ondersteunen bij alle aspecten die nodig zijn voor een goede start van het eigen bedrijf.

 

Duur

De trajectduur is 3, 6 of 9 maanden. Re-integratietrajecten 6 of 9 maanden.

 

Engelstalig
Wij spreken vloeiend Engels en begeleiden cliënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

 

Internationaal

Wij begeleiden ook cliënten die internationaal werken en een functie buiten Nederland zoeken.

 

Grotere groepen of collectief afvloeien
Ook bij 
grotere groepen voorzien wij in individuele begeleiding. Wij leveren een maatwerkofferte die aansluit bij de specifieke bedrijfsbehoefte. Lees verder...

 


 

Brochure

30 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl