PEOPLE INVESTMENT

  

 

Team Empowerment heeft tot doel om de effectiviteit, de efficiency, de onderlinge samenwerking te optimaliseren. 

 

Het programma zorgt voor een beter functionerend team, waarbij de verhoudingen in balans zijn en door samenspel met de teamleider werkplezier, betrokkenheid en resultaat ontstaat of verder tot ontplooiing komt.

 

Door het programma jaarlijks uit te voeren ontstaat een structurele verbetering van het teamresultaat. Het programma is de basis voor het verbeteren en borgen van de team- en bedrijfsresultaten in het heden maar ook in de toekomst.

 

 

Resultaat

 

Het resultaat van het traject is een sterker samenwerkend team waar conflicten minimaal zijn, de gunfactor beduidend hoger is en iedereen dezelfde doelstelling heeft.

 

 

Opbouw

 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 

♦ Team Scan.

♦ 2 Teamsessies.

♦ 2 Mentorsessies met teamleider.

♦ Onbeperkte telefonische en e-mail counseling.

 

 

 

Onderdelen

 

Onderwerpen

 

 

 

 

1

Team Scan

 

Enquête (Open of anoniem.)

 

- functioneren van het team,

- de verhoudingen,

- de communicatie,

- het leiderschap

- de rollen,

- de doelstellingen,

- de betrokkenheid,

- de diversiteit,

- de aansturing,

- de opleidingsmogelijkheden,

- het groeipotentieel,

- het vertrouwen,

- de samenwerking,

- de aansturing,

- de openheid,

- klant- &servicegerichtheid,

- core values / bedrijfsdoelstellingen / visie,

- tevredenheid.

 

 

 

 

 

2

Opstellen analyse

 

- Overzicht van de 3 slecht scorende items.

- Overzicht van de 3 best scorende items.

 

 

 

 

3

1e teamsessie

 

- Groepsdiscussie over de resultaten.

- Opstellen actieplannen.

 

 

 

 

4

Maken actieplan

 

 

 

 

 

 

5

2e  teamsessie

 

- Bespreken oplossingen en suggesties.

- Maken van afspraken.

- Benoemen van het individuele commitment.

 

6

1e mentorsessie met teamleider

 

- Doorvoeren van actieplannen.

7

2e mentorsessie met teamleider

 

- Doorvoeren en meten van de voortgang.

 

 

26 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl