PEOPLE INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

Investeren in mens en organisatie is waar wij voor staan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zorgen dat uw medewerkers optimaal inzetbaar zijn en zij het hoogste rendement uit zichzelf kunnen halen. Zo creëren wij win-win situaties.

 

Wij staan voor maatwerkondersteuning en begeleiding waarbij duidelijkheid, kwaliteit en vooral het resultaat de belangrijkste uitgangspunten zijn.

 

Doelstelling

Onze doelstelling is de drempel tot begeleiding te verlagen, tijdig te starten en door een preventieve en heldere werkwijze het beoogde resultaat realiseren voor onze cliënten en opdrachtgevers. 

 

Filosofie

Onze filosofie is gebaseerd op het standpunt, dat ieder mens uniek is en daarom recht heeft op een optimale individuele begeleiding. Daarnaast hebben onze opdrachtgevers recht op een optimale inzet voor de bedrijfsbelangen. Wij gaan uit van uw doelstelling en hetgeen u en uw medewerkers willen bereiken.

 

Missiestatement

Het aanbieden van hoogwaardige diensten, die tot doel hebben het bereiken van de persoonlijke doelstellingen van cliënten als mede het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van onze opdrachtgevers. (Onze Core Values)

 

Basiswaarden

   - Een optimale persoonlijke begeleiding aan onze cliënten leveren.

   - Een heldere dienstverlening en resultaat aan onze opdrachtgevers leveren.

   - Betrouwbaar en integer zijn.

   - Flexibiliteit en continuïteit bieden. (zie onze core values)

                     

Wij zijn een no-nonsense organisatie die een totaalpakket aan diensten levert voor alle soorten organisaties in alle marktsegmenten. Wij werken voor grote mondiale organisaties, overheden en MKB bedrijven.

 

Flexibiliteit

Onze kracht is onze flexibiliteit, het inspelen op de behoefte van onze cliënten en het afstemmen op de doelstelling van onze opdrachtgevers. Dit maakt ons slagvaardig en succesvol.

 

Prijs-Prestatie

Ondanks onze hoge mate van betrokkenheid en inzet, is ons standpunt altijd geweest dat onze tarieven haalbaar voor alle partijen dienen te zijn. Daarom werken wij met scherpe tarieven met een hoog prestatieniveau.  

 

 

 

26 Jaar betrouwbaar partnership | info@people-investment.nl